Biblioteka zasobów

Ocena poziomu wiedzy, postaw i zachowań osób starszych i studentów stosujących zasady recyklingu. Recycling Mentors, program edukacji w zakresie usług i zdrowia środowiskowego.

Ocena poziomu wiedzy, postaw i zachowań osób starszych i studentów stosujących zasady recyklingu. Recycling Mentors, program edukacji w zakresie usług i zdrowia środowiskowego.

Ankieta , poznawcza i psychomentalna dotycząca starszych wolontariuszy zajmujących się recyklingiem w północnym Tajwanie

Ankieta , poznawcza i psychomentalna dotycząca starszych wolontariuszy zajmujących się recyklingiem w północnym Tajwanie

4 sposoby na przekonanie starszego pokolenia do recyklingu

4 sposoby na przekonanie starszego pokolenia do recyklingu

Opieka nad osobami starszymi: Seniorzy przodują w recyklingu!

Opieka nad osobami starszymi: Seniorzy przodują w recyklingu!

„Tekturowe babcie” z Hongkongu: kolekcjonerki pudełek żyjące w ubóstwie

„Tekturowe babcie” z Hongkongu: kolekcjonerki pudełek żyjące w ubóstwie

Zachowanie przedstawicieli Trzeciego Wieku wobec recyklingu papieru wytwarzanego w regionie Attyki. Studium przypadku: Gminy Egaleo i Chaidari.

Zachowanie przedstawicieli Trzeciego Wieku wobec recyklingu papieru wytwarzanego w regionie Attyki. Studium przypadku: Gminy Egaleo i Chaidari.

Nie zapomnij o mnie

Nie zapomnij o mnie

Postrzeganie recyklingu i sposobów unieszkodliwiania odpadów przez osoby starsze w mieście Zagrzeb

Postrzeganie recyklingu i sposobów unieszkodliwiania odpadów przez osoby starsze w mieście Zagrzeb

Osoby starsze a zmiany klimatu: potrzeba większego zaangażowania

Osoby starsze a zmiany klimatu: potrzeba większego zaangażowania

Korzyści dla osób starszych zaangażowanych w wolontariat środowiskowy i działania społeczne w parkach miejskich. Wstępne wyniki projektu związanego z wolontariatem osób starszych realizowanego we Włoszech

Korzyści dla osób starszych zaangażowanych w wolontariat środowiskowy i działania społeczne w parkach miejskich. Wstępne wyniki projektu związanego z wolontariatem osób starszych realizowanego we Włoszech

Gospodarka cyrkularna

Gospodarka cyrkularna

Odporna na zmiany klimatu opieka nad osobami starszymi w kontekście Globalnego Zielonego Nowego Ładu i Sprawiedliwej Transformacji

Odporna na zmiany klimatu opieka nad osobami starszymi w kontekście Globalnego Zielonego Nowego Ładu i Sprawiedliwej Transformacji

W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

GreenSAM (Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku)

GreenSAM (Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku)

#OlderAndGreener campaign (Kampania # starsi i bardziej ekologiczni)

#OlderAndGreener campaign (Kampania # starsi i bardziej ekologiczni)

Jak przekonać seniorów do zrównoważonego rozwoju?

Jak przekonać seniorów do zrównoważonego rozwoju?

Działania seniorów mające na celu pozostawienie po sobie lepszej planety

Działania seniorów mające na celu pozostawienie po sobie lepszej planety

Czy jesteś osobą zmieniającą rzeczywistość?

Czy jesteś osobą zmieniającą rzeczywistość?

Seniorzy, pracownicy używają plastikowych toreb do produkcji mat dla bezdomnych

Seniorzy, pracownicy używają plastikowych toreb do produkcji mat dla bezdomnych

7 sposobów na lepszy recykling w społeczności seniorów

7 sposobów na lepszy recykling w społeczności seniorów

Seniorzy mówią o planecie

Seniorzy mówią o planecie

Przewodnik po recyklingu

Przewodnik po recyklingu

Poddajmy recyklingowi prawo – prezentacja edukacji dotyczącej odpadów

Poddajmy recyklingowi prawo – prezentacja edukacji dotyczącej odpadów

Światowy Dzień Recyklingu — czym jest recykling?

Światowy Dzień Recyklingu — czym jest recykling?

Zajęty, inteligentny i silny: sprytni seniorzy ratujący planetę

Zajęty, inteligentny i silny: sprytni seniorzy ratujący planetę

Zasoby edukacyjne i biznesowe – praca nad bardziej zrównoważoną przyszłością dla wszystkich już dziś.

Zasoby edukacyjne i biznesowe – praca nad bardziej zrównoważoną przyszłością dla wszystkich już dziś.

Platforma dla firm

Platforma dla firm

Ograniczenie marnowania żywności – postawy i działania gospodarstw domowych seniorów

Ograniczenie marnowania żywności – postawy i działania gospodarstw domowych seniorów

Świadomość ekologiczna, zielony konsumpcjonizm i świadome ekologicznie zachowania konsumenckie polskich seniorów: Raport z badań

Świadomość ekologiczna, zielony konsumpcjonizm i świadome ekologicznie zachowania konsumenckie polskich seniorów: Raport z badań

Dynamika zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy

Dynamika zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy

Bogactwo z odpadów: czy górnictwo miejskie może uratować planetę?

Bogactwo z odpadów: czy górnictwo miejskie może uratować planetę?

Metale i zrównoważony rozwój

Metale i zrównoważony rozwój

Od dziadków do wnuków: w szkole na farmie

Od dziadków do wnuków: w szkole na farmie

Terra Felix

Terra Felix

Sieci wspólnot – Nowa Biblioteka Śródziemnomorska

Sieci wspólnot – Nowa Biblioteka Śródziemnomorska

VezLab

VezLab

Sen4Ce

Sen4Ce

Nowa rola osób starszych w gospodarce o obiegu zamkniętym

Nowa rola osób starszych w gospodarce o obiegu zamkniętym

Fundacja Ellen MacArthur – Zaspół szkoleniowy

Fundacja Ellen MacArthur – Zaspół szkoleniowy

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.