#OlderAndGreener campaign (Kampania # starsi i bardziej ekologiczni)

Autor: Centrum lepszego starzenia się

2021

Krótkie podsumowanie

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych brytyjska sieć społeczności przyjaznych osobom starszym wspiera kampanię #OlderAndGreener.
W zakresie zmian klimatu, osoby starsze należą do grup najbardziej narażonych na skutki tego procesu.

Jednak ich głos rzadko jest brany pod uwagę, jeśli chodzi o rozwiązanie tego problemu. Jeśli mamy zamiar stawić czoła kryzysowi klimatycznemu, potrzebujemy ludzi w każdym wieku do podjęcia działań i pomocy w opracowaniu dobrze przemyślanej polityki.
Społeczności przyjazne osobom starszym zapewniają, że osoby te są zaangażowane w podejmowanie lokalnych decyzji i mogą promować ekologiczny transport, jazdę na rowerze i chodzenie pieszo oraz poprawę efektywności energetycznej domów.

Wszystkie te działania wspierają nas w lepszym starzeniu się.
Użyj hashtagu #OlderAndGreener, aby docenić to, co starsi ludzie robią, aby stawić czoła kryzysowi klimatycznemu.

Znaczenie

Angażowanie seniorów w działania proekologiczne.

#OlderAndGreener campaign (Kampania # starsi i bardziej ekologiczni)

Autor: BBC

2022

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.