Ankieta , poznawcza i psychomentalna dotycząca starszych wolontariuszy zajmujących się recyklingiem w północnym Tajwanie

Autor: Guei-Chiuan Chen, Pei-Ya Chen, Yu-Chin Su, Cheng-Lun Hsiao, Fu-Yi Yang, Po-Jen Hsu and Shinn-Kuang Lin

2018

Krótkie podsumowanie

Celem tego artykułu było przedstawienie wyników badań medycznych przeprowadzonych wśród wolontariuszy zajmujących się recyklingiem w wieku ≥60 lat. Łącznie w badaniu wzięło udział 985 osób (średnia wieku: 70,8 lat). Wśród nich 81% stanowiły kobiety, a 52% wegetarianie. Średnie ABI (Wskaźnik kostka-ramię (ABI) – jest jedną z podstawowych metod diagnostycznych przewlekłego nieokrwienia kończyn dolnych) i CIMT (terapia wymuszonej aktywności) były wyższe u mężczyzn, podczas gdy kobiety miały wyższy poziom cholesterolu. Jak wykazyły wynik badań niska częstotliwość występowania umiarkowanych zaburzeń nastroju może wskazywać, że recykling poprawia zdrowie psychiczne. Ponadto zdrowszy tryb życia, lepszy nastrój i dieta wegetariańska mogą przyczynić się do zmniejszenia częstości występowania łagodnych zaburzeń poznawczych.

Znaczenie

Psycho-fizyczne aspekty angażowania się w recykling

Ankieta , poznawcza i psychomentalna dotycząca starszych wolontariuszy zajmujących się recyklingiem w północnym Tajwanie

Autor: BBC

2022

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.