Bogactwo z odpadów: czy górnictwo miejskie może uratować planetę?

Autor: BBC

2022

Krótkie podsumowanie

Ten materiał wideo bada górnictwo miejskie – proces odzyskiwania surowców ze zużytych produktów, budynków i odpadów. Przygląda się, jakie nowe technologie pomagają w recyklingu odpadów i jakie korzyści może to przynieść. Uczy, dlaczego dynamicznie rozwijająca się branża pojazdów elektrycznych będzie musiała coraz częściej znajdować surowce do produkcji akumulatorów poza konwencjonalnym górnictwem.
Film omawia również, w jaki sposób ponowne wykorzystanie odpadów może pomóc reszcie świata stać się mniej zależnym od materiałów ziem rzadkich, które pochodzą z Rosji, Chin i Ukrainy.

Znaczenie

Materiały edukacyjne dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.