W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

Autor: Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Środowiska.

2015

Krótkie podsumowanie

Unia Europejska przyjęła nowe inicjatywy mające na celu zwiększenie poziomu recyklingu i przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to system, który optymalizuje przepływ towarów i usług, aby jak najlepiej wykorzystać surowce i ograniczyć ilość odpadów do absolutnego minimum. Bardziej efektywne wykorzystanie zasobów przyniesie nowy wzrost i możliwości zatrudnienia.

Znaczenie

Materiały edukacyjne dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego

W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

Autor: BBC

2022

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.