Metale i zrównoważony rozwój

Autor: BBC

2023

Krótkie podsumowanie

Strona poświęcona jest przedstawieniu wykorzystania metalu w zrównoważony sposób. Stanowi źródło wiedzy o zaletach i wadach stosowania popularnych metali. Na stronie dostępne są różne materiały edukacyjne (m.in. quizy) uczące i sprawdzające wiedzę na temat recyklingu metali.

Znaczenie

Materiały edukacyjne dotyczące recyklingu metali

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.