Seniorzy, pracownicy używają plastikowych toreb do produkcji mat dla bezdomnych

Autor: KETV NewsWatch 7

2017

Krótkie podsumowanie

Mieszkańcy i personel Centrum Życia Seniora w Omaha współpracują, aby coś zmienić, pokazując jednocześnie znaczenie recyklingu.

Znaczenie

Praktyczne zajęcia z recyklingu i upcyklingu dla seniorów

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.