Dynamika zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy

Autor: Starzenie się i odpowiedzialna konsumpcja

2021

Krótkie podsumowanie

Liczne badania pokazują, że współczesne społeczeństwo jest coraz bardziej odpowiedzialne i wymaga aby firmy także wykazały podobną odpowiedzialność. Niniejsze badanie ma na celu lepsze zrozumienie roli wieku w nastawieniu do odpowiedzialnej konsumpcji. Przedstawiono światową literaturę przedmiotu. Natomiast przeprowadzone badania wykazały, że młodsi dorośli są bardziej odpowiedzialni i ekologiczni od osób starszych. Niemniej jednak, im starszy konsument, tym bardziej ufa on swojej konsumpcji na jego życie osobiste. Starsi dorośli wydają się być mniej skłonni do odpowiedzialnych zakupów. Jenak dostępne dane sugerują również, że starsi konsumenci stają się coraz bardziej odpowiedzialni.

Znaczenie

Odpowiedzialna konsumpcja wśród seniorów

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.