Odporna na zmiany klimatu opieka nad osobami starszymi w kontekście Globalnego Zielonego Nowego Ładu i Sprawiedliwej Transformacji

Autor: C40 Knowledge

2022

Krótkie podsumowanie

Studium pokazuje w jaki sposób problemy starzenia się, opieki społecznej i kryzys klimatyczny silnie ze ze sobą powiązane w miastach. Sugeruje wstępne ramy rozwiązywania kryzysów klimatycznych i opiekuńczych. Przedstawia argumenty przemawiające za uznaniem pracy opiekuńczej za „zieloną pracę” i dostarcza wskazówek, jak zaangażować osoby starsze jako aktywne podmioty w podejmowanie decyzji.

Znaczenie

Dobre praktyki

Odporna na zmiany klimatu opieka nad osobami starszymi w kontekście Globalnego Zielonego Nowego Ładu i Sprawiedliwej Transformacji

Autor: BBC

2022

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.