Świadomość ekologiczna, zielony konsumpcjonizm i świadome ekologicznie zachowania konsumenckie polskich seniorów: Raport z badań

Autor: Zrównoważony rozwój a zachowanie podmiotów gospodarczych na rynku

2018

Krótkie podsumowanie

Niniejszy artykuł ma charakter badawczy i przedstawia dyskusję koncentrujacą się na zachowaniach konsumenckich osób w wieku 65+ w Polsce, które można określić jako zielony konsumpcjonizm. Głównym celem artykułu jest przybliżenie wiedzy na temat świadomości ekologicznej i zachowań konsumenckich polskich seniorów. Podstawą do formułowania wniosków są badania przeprowadzone w formie kwestionariusza ankiety na próbie 1786 osób w wieku 65+ w okresie od marca do września 2017 r. w dziesięciu polskich miastach o różnej wielkości.

Znaczenie

Odpowiedzialna konsumpcja wśród seniorów

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.