Korzyści dla osób starszych zaangażowanych w wolontariat środowiskowy i działania społeczne w parkach miejskich. Wstępne wyniki projektu związanego z wolontariatem osób starszych realizowanego we Włoszech

Autor: Cristina Gagliardi, Karl Pillemer, Elena Gambella, Flavia Piccinini i Paolo Fabbietti

2020

Krótkie podsumowanie

Celem tego pilotażowego badania było zbadanie wykonalności programu wolontariatu środowiskowego obejmującego renowację parku i działania aktywizujące społecznie osoby starsze. Osoby te stoją przed szeregiem wyzwań, od izolacji społecznej i depresji po brak ruchu, a także trudne zadanie związane ze spadkiem witalności i nowymi relacjami społecznymi, zainteresowaniami i zobowiązaniami. Z tej perspektywy niniejsze badanie pilotażowe miało na celu przyczynienie się do podkreślenia, czy lub w jaki sposób problemy starzenia się mogą być powiązane zorganizowanymi działaniami na rzecz opieki nad publicznymi terenami zielonymi.

Znaczenie

zbadanie wykonalności programu wolontariatu środowiskowego obejmującego renowację parku i działania społeczne dla osób starszych

Korzyści dla osób starszych zaangażowanych w wolontariat środowiskowy i działania społeczne w parkach miejskich. Wstępne wyniki projektu związanego z wolontariatem osób starszych realizowanego we Włoszech

Autor: BBC

2022

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.