Działania seniorów mające na celu pozostawienie po sobie lepszej planety

Autor: Jenn Walker – niezależna pisarka, blogerka, entuzjastka psów i zapalona plażowiczka działająca w południowym New Jersey.

2022

Krótkie podsumowanie

Autorka artykułu nawołuje do zintensyfikowania działań na rzecz ochrony środowiska.
Jak twierdzi, dopóki robisz coś szlachetnego, ludzie będą chcieli cię wspierać. Istnieją proste działania pro-społeczne, które można zainicjować, a które i tak zdziałają cuda na rzecz lepszej planety, nawet bez dużych nakładów finansowych.

Na przykład, można zmobilizować sąsiadów do zbierania śmieci na ulicach, chodzić od drzwi do drzwi zbierając plastik lub papiery, zachęcać do recyklingu, uprawiać ogród społecznościowy itp.
Można także zachęcać swoich znajomych do przyłączenia się do grup non-profit, których celem jest promowanie tych samych wartości. W ten sposób możliwe jest dotarcie do przedstawicieli młodszego pokolenia, którzy będą inspirowanie dobrym przykładem.

Znaczenie

Angażowanie seniorów pochodzących z lokalnej społeczności.

Działania seniorów mające na celu pozostawienie po sobie lepszej planety

Autor: BBC

2022

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.