„Tekturowe babcie” z Hongkongu: kolekcjonerki pudełek żyjące w ubóstwie

Autor: The Guardian

2018

Krótkie podsumowanie

Artykuł opisuje sytuację seniorek z Hongkongu, które nie posiadając wystarczającego wsparcia socjalnego zajmują się zbieraniem i sprzedawaniem pudełek z kartonu. Bez oszczędności, wsparcia rodziny, wystarczającej emerytury lub dochodu z ubezpieczenia społecznego, dla „kartonowych babć” sprzedaż kartonu stała się jedynym sposobem na przetrwanie.

Znaczenie

Recykling jako źródło utrzymania seniorów zagrożonych ubóstwem

„Tekturowe babcie” z Hongkongu: kolekcjonerki pudełek żyjące w ubóstwie

Autor: BBC

2022

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.