Seniorzy mówią o planecie

Autor: sistereden.com Youtube channel

2015

Krótkie podsumowanie

Mieszkańcy Riderwood Village, społeczności emerytów w Silver Spring w stanie Maryland, udzielają rad przyszłym pokoleniom i wypowiadają się na temat planety, recyklingu i zrównoważonego życia.

Znaczenie

Inicjatywa seniora-lidera

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.