Zajęty, inteligentny i silny: sprytni seniorzy ratujący planetę

Autor: KTAR News

2014

Krótkie podsumowanie

Wywiad z seniorami z Arizony w USA o tym, jak postanowili zachęcić innych seniorów do recyklingu.

Znaczenie

Inicjatywa seniora-lidera

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.