Nowa rola osób starszych w gospodarce o obiegu zamkniętym

Autor: Elisabeth Isele, Circular Economy Earth

2021

Krótkie podsumowanie

W artykule zwrócono uwagę na intensywny wzrost start-upów, tworzonych przez osoby w wieku 55-64 lata. Przeprowadzone badania pozwoliły zauważyć, że te start-upy są równie innowacyjne jak te założone przez młodsze osoby, a przy tym wykazują wyższy wskaźnik przetrwania.

W artykule przedstawiono kilka przykładów start-upów założonych przez osoby starsze zaangażowane w gospodarkę obiegu zamkniętego. Podkreślono, jak ważne są ugruntowana wiedza i umiejętności osób starszych w przekazywaniu wiedzy z pokolenia na pokolenie.

Znaczenie

Źródło pomysłów związanych z praktycznymi działaniami możliwymi do realizacji w ramach programów szkoleniowch. Interesujące studia przypadków do opracowania i inspiracje, które dają podstawę dla nowych inicjatyw.

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.