Zasoby edukacyjne i biznesowe – praca nad bardziej zrównoważoną przyszłością dla wszystkich już dziś.

Autor: European Recyling Platform. A Landbell Group Company

2006 (1995)

Krótkie podsumowanie

Europejska platforma recyklingu (European Recyling Platform – ERP) oferuje szeroką gamę usług związanych z systematyzacją sortowania i recyklingu produktów i opakowań w państwach UE. Wskazuje, że producenci, konsumenci i władze publiczne mają wspólny interes w tworzeniu bardziej zrównoważonych cykli produktów i odpowiedzialnych wzorców konsumpcji. Dlatego łączy kluczowych interesariuszy, informuje i proponuje wprowadzanie innowacji oraz ułatwień zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Znaczenie

Dodatkowe źródło informacji na temat recyklingu

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.