Jak przekonać seniorów do zrównoważonego rozwoju?

Autor: Suzane Shelton

2019

Krótkie podsumowanie

Osoby w wieku 65 lat i starsze najczęściej twierdzą, że przepisy dotyczące ochrony środowiska nie są warte swoich kosztów ani starań. Jak możemy to naprawić? Przedstawiony przez autorkę raport klimatyczny ONZ IPPC szczegółowo opisał globalne katastrofy, które nam grożą. Ponadto wskazuje w jaki sposób należy się zmobilizować w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla, odchodzenia od jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych.

Raport jest często przedstawiany w kontekście ratowania oceanów Ziemi i dzikiej przyrody, a energia odnawialna promowana jest jako technologia energetyczna przyszłości.
Aby jednak inicjatywy te odniosły sukces, musimy zaangażować w nie seniorów. Pełnią oni kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości młodszych pokoleń, niezależnie od tego, czy chodzi o wspieranie zrównoważonych produktów i inicjatyw, czy też blokowanie przepisów mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

 

Znaczenie

Angażowanie seniorów w działania proekologiczne.

Jak przekonać seniorów do zrównoważonego rozwoju?

Autor: BBC

2022

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.