Terra Felix

Autor: Spółdzielnia Socjalna Terra Felix

2012

Krótkie podsumowanie

18 ogrodów społecznych przeznaczonych dla emerytów z Succivo (Kampania), którzy dzięki stosowaniu zasad rolnictwa ekologicznego uprawiają i produkują typowe lokalne specjały. Succivo to gmina niedaleko Neapolu, która boryka się z poważnymi problemami środowiskowymi i społecznymi.

Znaczenie

Dobry przykład aktywnego zaangażowania osób starszych na rzecz rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego rozwoju społecznego

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.