Projekt w skrócie

Pakiet roboczy 1: Zarządzanie projektem

> I międzynarodowe spotkanie uczestników projektu: Sofia, Bułgaria

Daktyle: 01-02.12.2022

> II międzynarodowe spotkanie uczestników projektu: Saragossa, Hiszpania

Daktyle: 07-08.09.2023

Pakiet roboczy 3: Opracowanie interaktywnego Podręcznika ToT (Training of Trainers), jak angażować osoby starsze w kreatywny recykling odpadów i proekologiczne działania

> 6 zestawów działań zawierających przykładowe zajęcia praktyczne wykorzystujące założenia gospodarki o obiegu zamkniętym i kreatywnego recyklingu odpadów

> Dodatkowy moduł, jak przekształcić nieformalną aktywność w zakresie prac rzemieślniczych w inicjatywę przedsiębiorczą

> Kreatywne warsztaty służące pilotażowemu przetestowaniu zestawów kreatywnego recyklingu odpadów

Pakiet roboczy 4: Rozpowszechnianie i powielanie wyników

> Lokalne wydarzenia o charakterze mnożnikowym

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.