Projekt w skrócie

Pakiet roboczy 1: Zarządzanie projektem

> I międzynarodowe spotkanie uczestników projektu: Sofia, Bułgaria

Daktyle: 01-02.12.2022

> II międzynarodowe spotkanie uczestników projektu: Saragossa, Hiszpania

Daktyle: 07-08.09.2023

Pakiet roboczy 4: Rozpowszechnianie i powielanie wyników

> Lokalne wydarzenia o charakterze mnożnikowym

Państwo Hiszpania, Miasto Saragossa

Data: 28.02.2024

Państwo Bułgaria, Miasto Borovets

Data: 17.03.2024

Państwo Polska, Miasto Poznań

Data: 20.03.2024

Państwo Włoczhy, Miasto Potenza

Data: 22.03.2024

Państwo Północna Macedonia, Miasto: Skopje

Data: 29.03.2024

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.