GreenSAM (Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku)

Autor: Amke Oltmanns, kierownik projektu w Centrum Energii, Budownictwa, Architektury i Środowiska GmbH.

2021

Krótkie podsumowanie

Projekt GreenSAM koncentrował się na rozwoju przyjaznych dla osób starszych rozwiązań w zakresie zielonej mobilności. Realizowano go wykorzystując opinie osób starszych i uwzględniając ich potrzeby. GreenSAM (Green Silver Age Mobility) opiera się na założeniu, że seniorzy często pozostają niechętni ekologicznym rozwiązaniom w zakresie mobilności miejskiej, które są wprowadzane w wielu miastach regionu Morza Bałtyckiego.

Są to rozwiązania typu: mobilność w oparciu o wykorzystanie rowerów publicznych lub systemy transportu publicznego. Problem ten staje się jeszcze ważniejszy w kontekście starzejących się społeczeństw w całej Europie.
Zgodnie z mapą opracowaną przez Nordregio, w większości gmin w regionie Morza Bałtyckiego odsetek ludności w wieku 65 lat i starszej przekracza 19%. Liczba ta pokazuje, że nawet najlepsze przyjazne dla środowiska rozwiązania transportowe nie mogą w pełni rozwinąć swojego potencjału, jeśli władze publiczne i operatorzy transportu nie są świadomi specyficznych potrzeb osób starszych.

Znaczenie

Aspekty zdrowia fizycznego i psychicznego związane z angażowaniem się w działania środowiskowe.

GreenSAM (Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku)

Autor: BBC

2022

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.