Interaktywny podręcznik ToT (Training of Trainers)

Wytyczne dotyczące zaangażowania seniorów w nieformalną edukację związaną z recyklingkiem i gospodarką obiegu zamkniętego

Wytyczne składają się z 2 głównych części: Część 1 – „Podstawowe zasady ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, recyklingu i gospodarki o obiegu zamkniętym” oraz Część 2 – „Tworzenie środowiska uczenia się dla seniorów oraz podstawowe zasady ich skutecznego angażowania w działalność edukacyjną i społeczną”.

Wraz z nimi chcemy ustanowić nowe podejście do procesu nauczania seniorów w zakresie ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, recyklingu i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Biblioteka zasobów

Projekt SenGA ma na celu wypełnienie luki w zakresie dostępności do materiałów edukacyjnych związanych z problematyką środowiskową dla osób starszych. Zakłada stworzenie biblioteki zasobów zaprojektowanej specjalnie dla seniorów.

Biblioteka zasobów zawiera informacje i materiały dotyczące zrównoważonego życia, recyklingu, gospodarki obiegu zamkniętego i innych powiązanych tematycznie zagadnień, które odpowiadaj potrzebom i sposobom uczenia się starszego pokolenia.

Podnosząc świadomość i promując „zieloną” aktywność wśród seniorów, projekt ma na celu wspieranie aktywnego starzenia się i uczenie się przez całe życie, podkreślając jednocześnie znaczenie rozwiązań i zachowań przyjaznych dla środowiska.

Praktyczne zajęcia z zakresu kreatywnego recyklingu i upcyklingu odzyskanych przedmiotów codziennego użytku

 

6 zestawów zawiera 18 praktycznych zajęć umożliwiających kreatywny recykling i upcykling starych płyt CD/DVD, przedmiotów metalowych, drewnianych i szklanych, plastikowych butelek, tkanin, papieru i tektury.

Każdy zestaw zawiera 3 praktyczne zajęcia, oparte na zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym i kreatywnym recyklingu. Szczegółowe wskazówki krok po kroku i źródła internetowe pomagają seniorom, ich edukatorom oraz terapeutom z łatwością wykonać zaplanowane prace.

Specjalny system oznacza wymagany poziom zręczności do wykonania produktu końcowego: * – dla początkujących i amatorów; ** – dla bardziej zaawansowanych twórców; *** – dla naprawdę uzdolnionych twórców.

Poprzez te praktyczne działania chcemy zachęcić seniorów (ale także inne osoby) do zmiany swoich zachowań i zostania aktywistami ekologicznymi!

Stary papier i karton

Stare szkło i lustra

Stare płyty CD/DVD i metalowe puszki

Stare plastikowe butelki

Stare drewniane przedmioty i meble

Stare tkaniny i ubrania

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.