Interaktywny podręcznik ToT (Training of Trainers)

Wytyczne dotyczące zaangażowania seniorów w nieformalną edukację związaną z recyklingkiem i gospodarką obiegu zamkniętego

Wytyczne składają się z 2 głównych części: Część 1 – „Podstawowe zasady ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, recyklingu i gospodarki o obiegu zamkniętym” oraz Część 2 – „Tworzenie środowiska uczenia się dla seniorów oraz podstawowe zasady ich skutecznego angażowania w działalność edukacyjną i społeczną”.

Wraz z nimi chcemy ustanowić nowe podejście do procesu nauczania seniorów w zakresie ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, recyklingu i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.