Zachowanie przedstawicieli Trzeciego Wieku wobec recyklingu papieru wytwarzanego w regionie Attyki. Studium przypadku: Gminy Egaleo i Chaidari.

Autor: Xenophontas Passas, Roido Mitoula, Eleni Sardianou, Eleni Theodoropoulou

2018/19

Krótkie podsumowanie

Celem artykułu jest przedstawienie czynników decydujących o recyklingu, a w szczególności recykling papieru. Badania koncentrują się na działaniach osób starszych stosujących recycling papieru w regionie Attyki. Liczba uczestników badań wyniosła 375 osób. We wnioskach wynikających z badań stwierdzono, że na zachowania związane z ponownym wykorzystywaniem papieru wpływ mają następujące czynniki: subiektywne wzorce, umiejętność kontroli zachowań, standardy moralne, poziom wykształcenia, miesięczny dochód rodziny.

Znaczenie

Przedstawienie studium przypadków dotyczących stosowania recyklingu wśród osób starszych w różnych regionach oraz określenie czynników społeczno-demograficznych wpływająych na stosowanie recyklingu

Zachowanie przedstawicieli Trzeciego Wieku wobec recyklingu papieru wytwarzanego w regionie Attyki. Studium przypadku: Gminy Egaleo i Chaidari.

Autor: BBC

2022

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.