Światowy Dzień Recyklingu — czym jest recykling?

Autor: Athens Services Youtube channel

2022

Krótkie podsumowanie

W filmie omówiono podstawy recyklingu oraz informacje o tym, co i gdzie należy poddać recyklingowi.

Znaczenie

Dodatkowe źródło informacji na temat recyklingu

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.