Przewodnik po recyklingu

Autor: Lund University

2022

Krótkie podsumowanie

Film zawiera szczegółowe wyjaśnienie recyklingu w Szwecji. Zawiera przykłady miejsc, w których należy wyrzucać określone przedmioty, oraz wskazówki, co należy, a czego nie należy robić, aby pomóc słuchaczom dowiedzieć się, jak dobrze segregować odpady.

Znaczenie

Dodatkowe źródło informacji na temat recyklingu

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.