Ograniczenie marnowania żywności – postawy i działania gospodarstw domowych seniorów

Autor: Slovak University of Agriculture in Nitra, Słowacja

2022

Krótkie podsumowanie

Truizmem jest stwierdzenie, że marnowanie żywności jest niezwykle istotnym problemem w dzisiejszych czasach. Celem artykułu jest określenie postaw i zachowań seniorów wobec tego problemu. Ramy badawcze zostały opracowane przy użyciu metodologii jakościowej, opartej na indywidualnych wywiadach. Badanie przeprowadzono w Polsce, Chorwacji i Czechach z udziałem 16 seniorów. Badanie pokazuje, że seniorzy są świadomi zjawiska marnowania żywności. Seniorzy deklarują, że starają się nie marnować żywności i sugerują kilka sposobów zapobiegania temu. Badanie poszerza wiedzę na ten temat w warunkach pandemii COVID-19.

Znaczenie

Odpowiedzialna konsumpcja wśród seniorów

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.