Fundacja Ellen MacArthur – Zaspół szkoleniowy

Autor: Elle MacArthur Foundation

2023

Krótkie podsumowanie

Fundacja Ellen MacArthur działa na rzecz przyspieszenia przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Na stronie Fundacji można znaleźć wiele pomysłów dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych (filmy wideo, przewodniki, podcasty itp.), które pomagają nauczycielom w tworzeniu kursów o różnym czasie trwania i przeznaczeniu. Materiały te wprowadzają uczniów w problematykę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Znaczenie

Duży zasób materiałów edukacyjnych i kursów poświęconych gospodarce obiegu zamkniętego, z których można swobodnie korzystać i łatwo dostosowywać je do innych celów i zadań.

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.