Opieka nad osobami starszymi: Seniorzy przodują w recyklingu!

Autor: PNW Conference

2017

Krótkie podsumowanie

Celem bloga jest promocja projektów związanych z recyklingiem, dzięki którem możliwa jest aktywizacja członków Konferencji Północno-Zachodniego Pacyfiku Zjednoczonego Kościoła Metodystów. W ramach promowanych działań znajduje się nauka zarządzania nadmiarem wytwarzanych w gospodarstwach domowych odpadów. Osobami zaangażowanymi w program są osoby emerytowane, członkowie kościoła. Większość z nich przyznaje, że gdyby nie brali udziału w tym programie, nudzili by się, siedząc w domu i oglądając telewizję. Ten projekt pozwala im zachować aktywność fizyczną, zmusza do myślenia i aktywizuje ich społecznie.

Znaczenie

Kreatywne zaangażowanie społeczności w działania związne z wdrażaniem recyklingu

Opieka nad osobami starszymi: Seniorzy przodują w recyklingu!

Autor: BBC

2022

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.