Poddajmy recyklingowi prawo – prezentacja edukacji dotyczącej odpadów

Autor: Milton Keynes City Council

2022

Krótkie podsumowanie

Film wyjaśnia różne sposoby recyklingu oraz to, co można, a czego nie można poddać recyklingowi.

Znaczenie

Dodatkowe źródło informacji na temat recyklingu

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.