4 sposoby na przekonanie starszego pokolenia do recyklingu

Autor: Blog „Clean River” założony przez Midpoint International Inc., przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych.

2019

Krótkie podsumowanie

Autorzy bloga zwracają uwagę, że recykling wydaje się silnie oddziaływać na zachowania młodszego pokolenia, jednak w znacznie mniejszym zakresie ma to miejsce w przypadku starszego pokolenia. Ponadto jak stwierdzają autorzy w obliczu narastających zmian klimatu i problemów środowiskowych wszyscy muszą zacząć stosować zasady gospodarki obiegu zamkniętego. Osoby administrujące blogiem stworzyły nastepujące zasdy dotyczące recyclingu: 1. Spraw, aby Twój program recyklingu był łatwy do wdrożenia dla wszystkich; 2. Wyjaśnij, w jaki sposób program recyklingu może przyczynić się do wzrostu zarobków; 3. Wyjaśnij korzyści płynące z ograniczenia emisji dwutlenku węgla stosowania recyklingu, wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju; 4. Szukaj dotacji na recykling.

Znaczenie

Zwrócenie uwagi na przydatność metod recyklingu wśród seniorów

4 sposoby na przekonanie starszego pokolenia do recyklingu

Autor: BBC

2022

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.