Nie zapomnij o mnie

Autor: Alytus Alytus Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjno-Sportowe

2018

Krótkie podsumowanie

Celem projektu „Nie zapomnij o mnie” jest integracja społeczna osób starszych w transgranicznych regionach Alytus (Litwa) i Orzysz (Polska). Głównym celem projektu jest świadczenie wysokiej jakości usług publicznych dla osób starszych w społecznościach transgranicznych poprzez dzielenie się doświadczeniami i wiedzą.
Główne osiągnięcia: Wspólne wizyty studyjne w Orzyszu i Alytusie dla seniorów z udziałem 30 osób. Zajęcia wspólne (16 wydarzeń, w których wzięło udział łącznie 335 uczestników) dla seniorów w zakresie dietetyki, psychoterapii, oraz zajęcia grupowe z zakresu tańca, gimnastyki i rehabilitacji, zajęcia literackie, rękodzielnicze, muzyczne i ogrodnicze.

Znaczenie

Dzielenie się doświadczeniem i wiedzą w celu świadczenia wysokiej jakości usług publicznych dla seniorów w społecznościach transgranicznych

Nie zapomnij o mnie

Autor: BBC

2022

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.