Sieci wspólnot – Nowa Biblioteka Śródziemnomorska

Autor: Nuova Libbaneria Mediterranea soc. coop.

2022

Krótkie podsumowanie

Projekt zakłada utworzenie spółdzielni, której członkami są kobiety borykające się z problemami finansowymi, przemocą domową, itp. Działania spółdzielni skupiają się na przywracaniu śródziemnomorskiej tradycji wytwarzania trwałych przedmiotów, z wykorzystaniem m.in. lokalnych ziół (np. trawą alfa)

Znaczenie

Dobry przykład tego, jak osoby starsze mogą pomóc kobietom borykającym się z wieloma problemami społecznymi i ekonomicznymi w odzyskaniu starożytnego handlu, który służył między innymi zapobieganiu zniszczeniom wrażliwych wybrzeży Maratei

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.