Od dziadków do wnuków: w szkole na farmie

Autor: Gmina San Gregorio (Sycylia)

2013

Krótkie podsumowanie

Gmina San Gregorio na Sycylii stworzyła wraz z Uniwersytetem w Katanii miejski ogród edukacyjny, w celu zachowania różnorodności biologicznej, tradycji rolno-spożywczych i promowania zrównoważonej turystyki na obszarze chronionym. Ogród ten zarządzany jest przez lokalnych seniorów.

Znaczenie

Dobry przykład aktywnego zaangażowania osób starszych na rzecz ochrony różnorodności biologicznej

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.