VezLab

Autor: BackBo – Circular Economy Hub

2023

Krótkie podsumowanie

Projekt zakłada utworzenie sześciu warsztatów i laboratoriów dotyczących zasad gospodarki obiegu zamkniętego, w których uczestniczyć będą co najmniej dwie osoby powyżej 65.

Znaczenie

Dobry przykład tego, jak starsi ludzie mogą pomóc młodszym w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatycznymi

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.