Sen4Ce

Autor: Międzynarodowe konsorcjum Erasmus+ (Austria, France, Spain etc.)

2021

Krótkie podsumowanie

Projekt zapewnia wysokiej jakości edukację dorosłych na temat gospodarki obiegu zamkniętego, aby wspierać zrównoważony rozwój społeczeństwa w przyszłości.
W tym celu SEN4CE zwróciło się do seniorów (60+), proponując cyfrowy program szkoleniowy wspierający uczenie się przez całe życie, który umożliwić ma aktywne zaangażowanie w „zieloną transformację” i integrację z młodszym pokoleniem.

Znaczenie

Zestaw działań szkoleniowych skierowanych do seniorów (60+) na temat gospodarki o obiegu zamkniętym

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.