Osoby starsze a zmiany klimatu: potrzeba większego zaangażowania

Autor: Gary Haq, Dave Brown, Sarah Hards

2010

Krótkie podsumowanie

Zmiany klimatu i starzenie się społeczeństwa będą miały istotny wpływ na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko. Zaangażowanie społeczne ma zatem kluczowe znaczenie dla wdrażania polityk mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu i zaspokajanie potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Niniejszy raport przedstawia argumenty przemawiające za większym zaangażowaniem osób starszych, w działania ograniczające wpływ na zmiany klimatyczne i środowisko przyrodnicze. Autorzy studium podkreślają, że osoby starsze mogą być fizycznie, finansowo i emocjonalnie mniej odporne na skutki zmian klimatu. Jednocześnie osoby starsze z wyżu demograficznego charakteryzują się wyższym poziomem konsumpcji. Obecnie mają oni największy ślad węglowy spośród wszystkich innych grup wiekowych.

Znaczenie

Większe zaangażowanie osób starszych w działania ograniczające wpływ na zmiany klimatyczne i problemy środowiskowe

Osoby starsze a zmiany klimatu: potrzeba większego zaangażowania

Autor: BBC

2022

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.