Ocena poziomu wiedzy, postaw i zachowań osób starszych i studentów stosujących zasady recyklingu. Recycling Mentors, program edukacji w zakresie usług i zdrowia środowiskowego.

Ocena poziomu wiedzy, postaw i zachowań osób starszych i studentów stosujących zasady recyklingu. Recycling Mentors, program edukacji w zakresie usług i zdrowia środowiskowego.

Ocena poziomu wiedzy, postaw i zachowań osób starszych i studentów stosujących zasady recyklingu. Recycling Mentors, program edukacji w zakresie usług i zdrowia środowiskowego. Autor: Journal of Health Education Teaching (www.jhetonline.com) 2013 Krótkie podsumowanie...
Ocena poziomu wiedzy, postaw i zachowań osób starszych i studentów stosujących zasady recyklingu. Recycling Mentors, program edukacji w zakresie usług i zdrowia środowiskowego.

Osoby starsze a zmiany klimatu: potrzeba większego zaangażowania

Osoby starsze a zmiany klimatu: potrzeba większego zaangażowania Autor: Gary Haq, Dave Brown, Sarah Hards 2010 Krótkie podsumowanie Zmiany klimatu i starzenie się społeczeństwa będą miały istotny wpływ na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko. Zaangażowanie społeczne...