Новини

Бюлетин #1

Добре дошли в 1-вия бюлетин по проекта „SenGA“! В него ще научите повече за целите и очакваните резултати и които са партньорите.

Ще разберете и защо възрастните хора са в центъра на тази екологична инициатива и защо е важно да ги окуражаваме да бъдат по-отговорни към опазването на околната среда и да стават „зелени“ активисти , както и как това подкрепя активното им остаряване и ученето през целия живот.

Потопете се в един по-зелен свят с проекта „SenGA“!

Бюлетин #2

Разгледайте и 2-рия бюлетин по проекта „SenGA“! В него ще научите повече за двете части на „Насоките за ангажиране на възрастните хора в неформално обучение по темите за рециклиране и кръговата икономика”:

Част 1: Основни принципи на опазването на околната среда, устойчивостта, рециклирането и кръговата икономика; и

Част 2: Създаване на подходяща обучителна среда за възрастни обучаеми (60+) и основни принципи за ефективно ангажиране на възрастни хора в образователни и местни инициативи.
Ще намерите и модел на работилница по рециклиране за възрастни хора, както и линк към Ресурсната библиотека с 39 интересни и полезни „зелени“ инициативи, ръководени от възрастни хора.

Очаквайте повече информация и за предстоящите работилници, в които възрастните хора ще могат да приложат на практика дейностите по креативно рециклиране, които разработваме като част от проекта!Свържете се с нас в LinkedIn и Facebook, за да получавате регулярна информация.

Бюлетин #3

Разгледайте 3-тия бюлетин по проекта „SenGA“!

В него ще намерите информация за креативните уъркшопи, в които прилагаме на практика разработените дейности за приложно рециклиране на стари дървени материали и мебели; метални елементи (вкл. CD и DVD); стъкло; пластмасови бутилки; хартия и картон; както и дрехи и други платнени изделия.

Свържете се с партньорите по проекта за повече информация за уъркшопите във вашата страна! Последвайте ни във Facebook и LinkedIn, за да научавате своевременно за резултатите от проекта и за новите неща, които организираме!

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.