VezLab

Автор: BackBo – Circular Economy Hub

2023

Кратко резиме

Проектот вклучува создавање на шест работилници и лаборатории во кои најмалку две лица од над 65 години ќе презентираат практични рачни активности кои се особено корисни за намалување на влијанието врз животната средина на секој од нас.

Релевантност

Добар пример за тоа како постарите луѓе можат да им помогнат на помладите луѓе да се справат со предизвиците од климатските промени

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.