Ресурсна библиотека

„Знания, нагласи и поведение на по-възрастни хора и студенти, участващи в „Ментори по рециклиране“, програма за обучение по здраве на околната среда

„Знания, нагласи и поведение на по-възрастни хора и студенти, участващи в „Ментори по рециклиране“, програма за обучение по здраве на околната среда

Васкуларно, когнитивно и психоментално проучване на възрастни доброволци, рециклиращи в Северен Тайван

Васкуларно, когнитивно и психоментално проучване на възрастни доброволци, рециклиращи в Северен Тайван

4 начина да убедите по-старото поколение да рециклира

4 начина да убедите по-старото поколение да рециклира

Подхранване на старейшини: По-възрастните възрастни са водещи в рециклирането!

Подхранване на старейшини: По-възрастните възрастни са водещи в рециклирането!

„Картонените баби“ в Хонконг: възрастните колекционери на кутии, живеещи в бедност

„Картонените баби“ в Хонконг: възрастните колекционери на кутии, живеещи в бедност

Поведението на третата възраст към рециклирането на печатна хартия в региона на Атика. Казус от практиката: Общините Егалео и Чайдари.

Поведението на третата възраст към рециклирането на печатна хартия в региона на Атика. Казус от практиката: Общините Егалео и Чайдари.

Не ме забравяй

Не ме забравяй

Възприемането на рециклирането и методите за изхвърляне на отпадъци от възрастното население в град Загреб

Възприемането на рециклирането и методите за изхвърляне на отпадъци от възрастното население в град Загреб

Възрастните хора и изменението на климата: необходимостта от по-добра ангажираност

Възрастните хора и изменението на климата: необходимостта от по-добра ангажираност

Ползи за възрастните хора, участващи в доброволчески дейности в областта на околната среда и социализирането в градските паркове: Предварителни резултати от програма в Италия

Ползи за възрастните хора, участващи в доброволчески дейности в областта на околната среда и социализирането в градските паркове: Предварителни резултати от програма в Италия

Кръговата икономика

Кръговата икономика

Устойчиви на климатичните промени грижи за възрастни хора в контекста на Глобалния нов зелен курс и справедливия преход

Устойчиви на климатичните промени грижи за възрастни хора в контекста на Глобалния нов зелен курс и справедливия преход

Преход към кръгова икономика

Преход към кръгова икономика

GreenSAM (Зелена мобилност в сребърна възраст)

GreenSAM (Зелена мобилност в сребърна възраст)

Кампания „По-възрастни и по-зелени“

Кампания „По-възрастни и по-зелени“

Начини да привлечем възрастните хора към устойчивото развитие

Начини да привлечем възрастните хора към устойчивото развитие

Стъпки за оставяне на по-добра планета след себе си

Стъпки за оставяне на по-добра планета след себе си

Какъв тип двигател на промени сте вие?

Какъв тип двигател на промени сте вие?

Възрастни хора използват найлонови торбички, за да направят постелки за бездомни

Възрастни хора използват найлонови торбички, за да направят постелки за бездомни

7 начина за по-добро рециклиране в общността за настаняване на възрастни хора

7 начина за по-добро рециклиране в общността за настаняване на възрастни хора

Възрастните хора говорят открито за планетата

Възрастните хора говорят открито за планетата

Ръководство за рециклиране

Ръководство за рециклиране

Да рециклираме правилно: Образователна презентация относно отпадъците

Да рециклираме правилно: Образователна презентация относно отпадъците

Глобален ден на рециклирането – обяснение на рециклирането

Глобален ден на рециклирането – обяснение на рециклирането

Заети, умни и силни: Находчиви възрастни хора спасяват планетата

Заети, умни и силни: Находчиви възрастни хора спасяват планетата

Образователен и бизнес ресурс: Да работим днес за по-устойчиво бъдеще за всички

Образователен и бизнес ресурс: Да работим днес за по-устойчиво бъдеще за всички

Бизнес платформа

Бизнес платформа

Намаляване на разхищението на храна – изграждане на отношение и конкретни дейности в домакинствата от възрастни хора

Намаляване на разхищението на храна – изграждане на отношение и конкретни дейности в домакинствата от възрастни хора

Екологична осведоменост, зелено потребление и екологично и съзнателно потребителско поведение на полските възрастни хора

Екологична осведоменост, зелено потребление и екологично и съзнателно потребителско поведение на полските възрастни хора

Остаряване и отговорна консумация / Управленска динамика в икономиката на знанието

Остаряване и отговорна консумация / Управленска динамика в икономиката на знанието

Забогатяване от оползотворяване на отпадъци: Може ли процесът на „градски добив“ да спаси планетата?

Забогатяване от оползотворяване на отпадъци: Може ли процесът на „градски добив“ да спаси планетата?

Метал и устойчивост

Метал и устойчивост

За внуците от баба и дядо: На училище във фермата (Италиански)

За внуците от баба и дядо: На училище във фермата (Италиански)

От липса към наличие (Италиански)

От липса към наличие (Италиански)

Общностна мрежа – Нова средиземноморска библиотека (Италиански)

Общностна мрежа – Нова средиземноморска библиотека (Италиански)

Проект „VezLab“

Проект „VezLab“

Проект „Пенсионери за кръгова икономика“ (Sen4Ce)

Проект „Пенсионери за кръгова икономика“ (Sen4Ce)

Регенеративната роля на възрастните хора в кръговата икономика

Регенеративната роля на възрастните хора в кръговата икономика

Обучителни ресурси на Фондация „Елън Макартър“

Обучителни ресурси на Фондация „Елън Макартър“

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.