Знаења, ставови и однесувања на постарите возрасни лица и студенти кои учествуваат во програмата Ментори за рециклирање, услужно учење, еколошка здравствена едукација

Знаења, ставови и однесувања на постарите возрасни лица и студенти кои учествуваат во програмата Ментори за рециклирање, услужно учење, еколошка здравствена едукација

Знаења, ставови и однесувања на постарите возрасни лица и студенти кои учествуваат во програмата Ментори за рециклирање, услужно учење, еколошка здравствена едукација Автор: Journal of Health Education Teaching (www.jhetonline.com) 2013 Кратко резиме Целта на ова...
Знаења, ставови и однесувања на постарите возрасни лица и студенти кои учествуваат во програмата Ментори за рециклирање, услужно учење, еколошка здравствена едукација

Васкуларно, когнитивно и психоментално истражување на стари волонтери за рециклирање во Северен Тајван

Васкуларно, когнитивно и психоментално истражување на стари волонтери за рециклирање во Северен Тајван Автор: Гуеи-Чиуан Чен, Пеи-Ја Чен, Ју-Чин Су, Ченг-Лун Хсиао, Фу-Ји Јанг, По-Џен Хсу, и Шин-Куанг Лин 2018/19 Кратко резиме Анкетирани се волонтери за рециклирање на...
Знаења, ставови и однесувања на постарите возрасни лица и студенти кои учествуваат во програмата Ментори за рециклирање, услужно учење, еколошка здравствена едукација

Однесувањето на третата доба кон рециклирањето на печатената хартија во регионот на Атика. Студија на случај: Општините Егалео и Хаидари

Однесувањето на третата доба кон рециклирањето на печатената хартија во регионот на Атика. Студија на случај: Општините Егалео и Хаидари Автор: Ксенофонтас Пасас, Роидо Митула, Елени Сардиану, Елени Теодорополу 2018/19 Кратко резиме Целта на оваа студија е да ги...
Знаења, ставови и однесувања на постарите возрасни лица и студенти кои учествуваат во програмата Ментори за рециклирање, услужно учење, еколошка здравствена едукација

Перцепцијата кон рециклирањето и методите за одлагање на отпадот од страна на постарото население во градот Загреб

Перцепцијата кон рециклирањето и методите за одлагање на отпадот од страна на постарото население во градот Загреб Автор: Вана Вандекар 2019 Кратко резиме Оваа студија се занимава со начините на управување со отпадот и перцепцијата за рециклирање кај постарата...
Знаења, ставови и однесувања на постарите возрасни лица и студенти кои учествуваат во програмата Ментори за рециклирање, услужно учење, еколошка здравствена едукација

Постарите луѓе и климатските промени: Случај за подобро вклучување

Постарите луѓе и климатските промени: Случај за подобро вклучување Автор: Гери Хак, Дејв Браун и Сара Хардс 2010 Кратко резиме Климатските промени и стареењето на населението ќе имаат широк опсег на социо-економски и еколошки влијанија. Оттука, ангажманот на јавноста...