Четири начини да ја убедите постарата генерација да рециклира

Четири начини да ја убедите постарата генерација да рециклира

Четири начини да ја убедите постарата генерација да рециклира Автор: Блог на Clean River, основан од Midpoint International Inc. Дел од дејноста на компанијата вклучува производство на пластични производи. 2019 Кратко резиме Важноста на рециклирањето е вкоренета во...
Четири начини да ја убедите постарата генерација да рециклира

GreenSAM (Зелена мобилност на сребрената доба)

GreenSAM (Зелена мобилност на сребрената доба) Автор: Амке Олтманс, Проектна менаџерка во Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH. 2021 Кратко резиме Проектот GreenSAM се фокусираше на развој на решенија за зелена мобилност погодни за возраста врз...
Четири начини да ја убедите постарата генерација да рециклира

Како да ги вклучите повозрасните луѓе за одржливоста

Како да ги вклучите повозрасните луѓе за одржливоста Автор: Сузан Шелтон 2019 Кратко резиме Луѓето од 65 години и постарите најверојатно ќе кажат дека законите за животната средина не вредат за трошоците или напорот што се вложува во нив. Како можеме да го поправиме...
Четири начини да ја убедите постарата генерација да рециклира

Возрасни чекори за оставање подобра планета зад себе

Возрасни чекори за оставање подобра планета зад себе Автор: Џен Вокер 2022 Кратко резиме Започнете иницијатива за зачувување на животната средина. Сè додека правите нешто благородно, луѓето ќе бидат подготвени да ве поддржат. Постојат едноставни проекти во заедницата...
Четири начини да ја убедите постарата генерација да рециклира

Седум начини за подобро да се рециклира во заедница на повозрасни лица

Седум начини за подобро да се рециклира во заедница на повозрасни лица Автор: FindContinuingCare.com 2020 Кратко резиме Препораки и совети за тоа како да се поттикнат повозрасните лица да рециклираат и да започнат програма за рециклирање во нивната заедница. Вратете...