Водич за рециклирање

Водич за рециклирање

Водич за рециклирање Автор: Lund University 2022 Кратко резиме Видеото дава детално објаснување за рециклирањето во Шведска. Содржи примери за тоа каде треба да се фрлат одредени предмети и некои работи што треба и не треба да се направат за да им помогне на...