Циркуларна економија

Циркуларна економија

Циркуларна економија Автор: World Economic Forum 2016 Кратко резиме Помагање на потрошувачите да го намалат е-отпадот. Вратете се кај Библиотеката за ресурси Релевантност Ресурс за рециклирање Одете кон линкот за ресурси Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169...
Циркуларна економија

Придвижување кон циркуларната економија

Придвижување кон циркуларната економија Автор: European Commission’s Directorate General for the Environment. 2015 Кратко резиме ЕУ усвои нови иницијативи за зголемување на нивото на рециклирање и движење кон кружна економија. Циркуларната економија е систем кој...
Циркуларна економија

#Постариипозелени кампања

#Постариипозелени кампања Автор: The Centre for Ageing Better 2021 Кратко резиме Кога станува збор за климатските промени, постарите луѓе се меѓу оние групи кои се најмногу изложени на ризик од ефектите. Сепак, нивниот глас ретко се бара кога станува збор за решавање...
Циркуларна економија

Возрасни лица и дел од персоналот користат пластични торби за да направат простирки за бескуќниците

Возрасни лица и дел од персоналот користат пластични торби за да направат простирки за бескуќниците Автор: KETV NewsWatch 7 2017 Кратко резиме Станарите и персоналот во центарот за живеење за постари лица во Омаха работат заедно за да направат разлика притоа...
Циркуларна економија

Возрасни лица зборуваат гласно за планетата

Возрасни лица зборуваат гласно за планетата Автор: sistereden.com Youtube channel 2015 Кратко резиме Жителите на Riderwood Village, пензионерска заедница во Силвер Спринг, Мериленд, им даваат совети на идните генерации и зборуваат за планетата, рециклирањето и...