GreenSAM (Зелена мобилност на сребрената доба)

Автор: Амке Олтманс, Проектна менаџерка во Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH.

2021

Кратко резиме

Проектот GreenSAM се фокусираше на развој на решенија за зелена мобилност погодни за возраста врз основа на мислењата и потребите на постарите луѓе. Ова беше направено благодарение на партиципативните алатки кои се користат во шест градови низ регионот на Балтичкото Море. GreenSAM (Green Silver Age Mobility) е вкоренет во предизвикот поврзан со постарите граѓани кои честопати остануваат неволни кон решенијата за зелена урбана мобилност што се воведени во многу градови во регионот на Балтичкото Море – како што се понудите за споделување велосипеди или системите за јавен транспорт. Овој предизвик станува уште поважен во контекст на стареењето на општествата низ Европа.

Релевантност

Аспекти на физичкото и менталното здравје во вклучувањето во активности со рециклирање

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.