Четири начини да ја убедите постарата генерација да рециклира

Автор: Блог на Clean River, основан од Midpoint International Inc. Дел од дејноста на компанијата вклучува производство на пластични производи.

2019

Кратко резиме

Важноста на рециклирањето е вкоренета во главите на помладата генерација веќе со години, но овој концепт сè уште може да изгледа нов за постарата генерација. Со климатските промени и еколошките прашања во пораст, потребно е сите да се прифатат. 1. Направете ја вашата програма за рециклирање лесна за секого; 2. Објаснете како програмите за рециклирање можат да донесат дополнителни пари; 3. Објаснете ги придобивките од грантовите за рециклирање за намалувањето на јаглеродниот отпечаток, рециклирањето, одржливоста, графиките; 4. Барајте грантови за рециклирање.

Релевантност

Кои методи за рециклирање им одговараат на повозрасните лица

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.