Постарите луѓе и климатските промени: Случај за подобро вклучување

Автор: Гери Хак, Дејв Браун и Сара Хардс

2010

Кратко резиме

Климатските промени и стареењето на населението ќе имаат широк опсег на социо-економски и еколошки влијанија. Оттука, ангажманот на јавноста е од клучно значење за спроведување на политиките за справување со климатските промени и за одговори на потребите на остареното население. Овој извештај прикажува случај за подобро вклучување на постарите луѓе за прашањата за климатските промени особено, и за прашањата за животната средина воопшто. Постарите луѓе може да се физички, финансиски и емоционално помалку отпорни на ефектите од климатските промени. Во исто време, бејби бумерите носат повисоки нивоа на потрошувачка во средниот и подоцнежниот живот. Тие во моментов имаат најголем јаглероден отпечаток од која било друга возрасна група.

Релевантност

Подобро вклучување на постарите луѓе во однос на проблемите поврзани конкретно со климатските промени и општо со проблемите на животната средина

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.