Негување постари лица: Повозрасните луѓе го предводат патот во рециклирањето!

Автор: PNW Conference

2017

Кратко резиме

Проектите за рециклирање помагаат членовите на Пацифичката северозападна конференција на Обединетата методистичка црква да останат активни во заедницата преку практикување на управување со преголемиот отпад. Луѓето вклучени во програмата се пензионирани членови на црквата, посветени „следбеници на патот“. Повеќето од нив признаваат дека ако не беа вклучени во оваа програма, можеби ќе беа дома и ќе гледаа телевизија. Овој проект ги одржува во движење, ги тера да размислуваат и ги одржува во заедницата.

Релевантност

Креативно вклучување на заедниците во активностите за рециклирање

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.