„Картонски баби“ во Хонг Конг: постарите собирачи на кутии живеат во сиромаштија

Автор: The Guardian

2018

Кратко резиме

Несоодветната поддршка за постарото население во Хонг Конг за некои постари граѓани значи чистење и продавање кутии. Без заштеда, семејна издршка, доволен приход од пензија или социјално осигурување, продавањето картон остана единствено средство за преживување за „картонските баби“.

Релевантност

Рециклирањето како извор за приходи за возрасните лица кои се соочени со сиромаштија

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.