Каков вид на создавач на промени си ти?

Автор: The Story of Stuff Project

 

Кратко резиме

„Каков вид на создавач на промени сте вие? Подготвени да направите некаква промена? Сакате да помогнете во пишувањето на следното поглавје во Приказната за нештата? Што и да имате да понудите, тоа и треба на подобрата иднина! Направете го нашиот квиз за личноста на создавач на промени за да видите како ќе се појавите во светот и каква улога можете да играте во Заедницата на Приказната за нештата и пошироко. Потоа споделете ги вашите резултати со вашите пријатели!“

Релевантност

Само-оценување за учесниците во активностите на проектот СЕНГА

Project No.: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.